Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku i obejmowały:
- odnowienie nawierzchni na 4 km fragmencie;
- zamontowanie sygnalizacji świetlnej oraz wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej z ul. Wikaryjską;
- wybudowanie siedmiu przejść dla pieszych z azylami i nowym oznakowaniem;
- zamontowanie barier ochronnych, mostowych i poręczy dla pieszych przy trasie Kielce - Cedzyna; - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowe oraz zamontowanie elementów odblaskowych.

Łączny koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 7 mln złotych. Odcinek po remoncie oddano do użytku w ostatnich dniach przy udziale komitetu z Cedzyny.