Kładka będzie miała 4 m szerokości i 21 m długości nad całym pasem drogowym. Wysokość jej zawieszenia wyniesie 5,5 m. Od strony Kanału Bystrego i Netty zostaną umieszczone pochylnie, które umożliwią wjazd rowerzystom i niepełnosprawnym. Budowa ma zakończyć się w 2009 r. a jej koszt wyniesie 6 mln zł.