Na wykonanie prac przeznaczono 19 mies. O wyborze wykonawcy inwestycji współfinansowanej z UE zdecyduje najniższa cena.
Termin składania i otwarcia ofert mija 14 stycznia 2009 r.