Ze względu na nieprawidłowości formalne komisja oceniająca wnioski odrzuciła 6 spośród złożonych. Najczęstszymi powodami były brak aktualnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, brak podpisu skarbnika czy brak własnych środków pokrycie kosztów związanych z inwestycją.
Najlepiej zostały ocenione te wnioski, które są ważne dla całego układu komunikacyjnego Małopolski. Ważnymi kryteriami w ocenie był też wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w województwie.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie złożone zostało łącznie 166 wniosków o przyznanie dotacji na realizację inwestycji drogowych. Powiaty złożyły 38 wniosków, w których starały się w sumie o ponad 61,5 mln zł. Wniosków gminnych wpłynęło 128 a ich wspólna wartość wyniosła 85,5 mln zł.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zakłada, że co roku na budowę gminnych i powiatowych dróg zostanie przeznaczony miliard złotych, które to pieniądze zostaną podzielone na wszystkie województwa.