Na długości około 3 km w ciągu DK73 z Kielc do Wiśniówki dobudowano nowa jezdnia po wschodniej stronie istniejącej drogi. Wyremontowano również jezdnię zachodnią.