Z kalkulacji wynika, że na każdy kilometr z liczącej 886 km sieci dróg krajowych w województwie wydano 1,6 mln zł. Prace budowlane i projektowe dotyczyły 571,2 km dróg. Roboty budowlane prowadzono na 247 km dróg a projektowe na 324,2 km dróg.

Na inwestycje kluczowe w tym roku 1 mld zł a zaliczamy do nich m.in.:
- budowę autostrady A4 Kraków-Szarów na odcinku o długości 19,9 km
- przebudowę autostrady A4 węzeł Balice - węzeł Opatkowice stanowiącej zachodnią obwodnicę Krakowa na odcinku 2 x 16,1 km
- budowę drogi ekspresowej S7 węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy stanowiącej wschodnią obwodnicę Krakowa na odcinku 2,7 km
- budowę drogi ekspresowej S7 Myślenice-Lubień z obwodnicą Lubnia na odcinku 16,2 km
- przebudowę DK4 Targowisko-Tarnów na odcinku 36 km
- budowę obwodnicy Wojnicza o długości 3,7 km w ciągu DK4
- przebudowę obwodnicy Tarnowa w ciągu DK4 na odcinku 2 x 9,3 km
- przebudowę lewej jezdni DK7 na trasie Kraków – Myślenice na odcinku 30 km
- przebudowę DK7 z Rabki do Chyżnego na odcinku o długości 34,6 km
- budowę obwodnicy Biecza o długości 5 km
- budowę DK94 na odcinku 2,4 km od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica

Z innych inwestycji związanych z przebudową istniejących dróg można wymienić:
- DK28 Białka – Osielec; długość: 7,2 km
- DK28 Osielec – Skomielna; długość: 12,4 km
- DK28 Szymbark – Gorlice; długość: 3,7 km
- DK44 Włosienica – Przeciszów; długość: 7,7 km
- DK44 Jaśkowice – Skawina; długość: 9,8 km
- DK44 granica województwa – Bolesław; długość: 5,7 km
- DK44 Bolesław – Olkusz; długość: 7,2 km
- DK44 Zederman – Jerzmanowice; długość: 8,0 km

Pośród inwestycji mostowych znalazły się:
- DK4 przebudowa wiaduktu nad drogą krajową w Słomirogu
- DK4 przebudowa wiaduktu nad drogą krajową w Bodzanowie
- DK7 modernizacja mostu przez rzekę Dłubnia w Zerwanej
- DK7 przebudowa wiaduktu nad drogą krajową w Głogoczowie
- DK7 budowa mostu na potoku Lubieńska w Teczynie
- DK28 budowa mostu na potoku Naprawka w Malejowej
- DK28 modernizacja mostu na rzece Skawa w Osielcu
- DK28 modernizacja mostu na potoku Skawica w Juszczynie
- DK28 modernizacja mostu na rzece Łososina w Dobrej
- DK28 budowa mostu na rzece Ropa w Szymbarku
- DK52 odnowa mostu na potoku Kleczanka w Barwałdzie
- DK52 odnowa wiaduktu nad linią PKP w Kalwarii
- DK52 przebudowa mostu na potoku Głogoczówka w Głogoczowie
- DK75 odnowa wiaduktu nad linią PKP w Szarowie
- DK79 odnowa mostu na rzece Krzeszówka w Krzeszowicach

Ponadto pieniądze były wydawane na zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykupy gruntów pod inwestycje, opracowanie dokumentacji przyszłych zadań, opłaty środowiskowe