Remont polegający na rozbiórce nawierzchni drogi i chodnika wraz z położeniem nowej wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze DROMOS Z. Zakrzewski, S. Maj Spółka Jawna z Łodzi.
Ruch w mieście jest jednak coraz bardziej uciążliwy, co skłania władze miasta do wprowadzenia nowych i lepszych rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Z tego też powodu zbudowano pierwszy odcinek obwodnicy wschodniej biegnącej od ul. Mszczonowskiej do ul. Miedniewickiej. Aby kontynuacja tej budowy miała rację bytu, konieczna będzie budowa tunelu lub wiaduktu przez tory kolejowe. Na prowadzenie tych działań miasto musi pozyskać dodatkowe środki finansowe z zewnątrz.