Wydatki te planowane do 2020 r. powiększą krajową sieć kolejową o 41 tys. km i stworzą 6 mln nowych miejsc pracy w całych Chinach.
Gigantyczne środki finansowe będą użyte do budowy nowych linii kolejowych, dublowania istniejących oraz elektryfikacji niektórych innych odcinków.