Grupa budowlana podkreśla brak mozliwości porozumienia z serbskim rządem w zakresie proponowanych zmian w kontrakcie. Strony bedą poszukiwać porozumienia w procesie mediacji lub też po 60 dniach przed miedzynarodowym organem arbitrazowym.