Pakiet budowlany przygotowany przez australiski rząd koresponduje z innymi planami pomocowymi dla sektora finansowego czy też lokalnych spółek infrastrukturalnych.