GDDKiA dysponowała budżetem ok. 17 mld zł. Od kwoty blisko 21 mld zł odejmuje rezerwę budżetową, po którą mogą sięgnąć także inne agendy rządowe i przez to wykonanie inwestycji okazało się iście rekordowe. Byłoby znacznie wyższe, gdyby nie opóźnienia w realizacji części zamierzeń, spowodowane rozmaitymi czynnikami. Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa została wstrzymana.

W porównaniu z latami poprzednimi, wykorzystanie 15-16 mld zł dostępnego budżetu jest znaczącym wzrostem. Przykładowo, w ubiegłym roku drogowcy wydali na inwestycje 10,3 mld zł z 11,8 mld zł dostępnych. Dwa lata temu wydatki były o połowę niższe niż tegoroczne - 7,2 mld zł, co wówczas stanowiło 78% budżetu. Obserwowany obecnie wzrost wydatków nie jest skutkiem jedynie wyższych niż dwa lata temu cen kontraktów - tegoroczne zmiany są więc jak najbardziej korzystne.

W przyszłym roku GDDKiA ma do wykorzystania budżet w wysokości 28 mld zł (z rezerwą 32 mld zł).