Zakorkowane dziś skrzyżowanie docelowo będzie miało trzy poziomy. W wykopie projektanci poprowadzili Al. Jerozolimskie. Piętro wyżej powstanie skrzyżowanie z tzw. wyspą centralną. Estakady połączą zaś ul. Łopuszańską z Al. Jerozolimskimi w kierunku Pruszkowa. To odstępstwo od pierwotnych planów, które zakładały bezkolizyjne połączenie Al. Jerozolimskich – od strony Blue City i Castoramy – z Łopuszańską, w kierunku Ochoty i wzdłuż budowanej od lat 70. tzw. obwodnicy centrum. Zmiany wymusiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która od lat obiecuje budowę trasy Wolica – Salomea, czyli łącznika trasy katowickiej i krakowskiej właśnie z Al. Jerozolimskimi. W tym roku drogowej tradycji stało się zadość: GDDKiA nie dotrzymała słowa i budowę trasy przełożono o kolejny rok.