W 2008 r. nie udało się sfinalizować projektowania przebudowy miejskich odcinków DK43 i DK46, gdyż przetarg został rozstrzygnięty dopiero w listopadzie - konsultacje społeczne trwały o wiele dłużej niż się spodziewano. Przez to może ucierpieć inwestycja kluczowa dla miasta: ul. Główna i ul.Przejazdowa stanowić będą dojazd do autostrady, która ma być gotowa w 2011-2012 r. - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Modernizacja miejskich ulic na pewno nie nastąpi w terminie.

Opóźnienia mogą wystąpić również przy remoncie ulic wokół budowanej Galerii Jurajskiej. Okazało się bowiem, że trzeba zaprojektować także sieć kanalizacji deszczowej, co wydłuży przygotowanie dokumentacji technicznej.

Projektowanie ronda u zbiegu ul. Pułaskiego i Kopernika także przebiega dłużej niż przewidywano. Miasto nie wybrało jeszcze wariantu z trzech wcześniej zaproponowanych. Natomiast protest właścicieli działek wydłuża projektowanie dwupoziomowego skrzyżowania al. Jana Pawła II z DK1.

Efektem opóźnień w przygotowaniu inwestycji jest nie wykorzystanie w pełni funduszy na prace projektowe.

Nie obyło się bez przetargowych potknięć Miejskiego Zarządu Dróg - budowę przedłużenia ul. Fieldorfa "Nila" na północ udało się rozpocząć w 2008 r., jednak z powodu przetargu roboty są mniej zaawansowane, niż wcześniej zakładano.

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne opóźni się budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja ul. Dobrzyńskiej.

Nie wykorzystano 2,1 mln zł nie przy remoncie ul. Kordeckiego, ale pieniądze nie przepadną - wpisano je do budżetu na 2009 r.

2,7 mln zł zostało niewykorzystane przez MZD przy modernizacji mostów na DK1. W 2008 r. zakładano budowę kładki i nowego mostu. Późny przetarg spowodował, że prace rozpoczęły się dopiero w II półroczu.

Jednakże pod koniec 2008 r. Częstochowa otrzymała 6,3 mln zł od wojewody śląskiego na inwestycje drogowe. Fundusze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznacza się je na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego. Miasto otrzymało 4,8 mln zł na w połowie gotowe bariery dźwiękochłonne, mające zapewnić spokój mieszkańcom al. Wojska Polskiego (DK1) a zakończony remont 50-letniego wiaduktu w al. Pokoju nad dworcem PKP Raków wojewoda śląski wspomógł 1,5 mln zł.