Prace budowlane będą realizowane w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Koszt przebudowy, którą wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego stanowi 91421673,53 zł, a 49747910 zł zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planuje się zakończenie prac na 31 październik 2010 r.