Tymczasem nie wiadomo, jaka ilość funduszy zostanie przeznaczona na budowę nowych dróg.