W rozmowie z "Gazeta Elbląg" Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oznajmił, że na inwestycje przeznaczono 152 mln zł. Finanse zostaną wykorzystane głównie na rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury transportowej, mającej wpływ na rozwój całego województwa.

Na projekty w poszczególnych powiatach zostaną przeznaczone następujące środki:
- w powiecie węgorzewskim - 11,9 mln zł;
- w powiecie elbląskim - 10,6 mln zł;
- w powiecie działdowskim - 5,5 mln zł;
- w powiecie oleckim - 6,2 mln zł;
- w powiecie lidzbarskim - 10,8 mln zł;
- w powiecie mrągowskim - 7,7 mln zł;
- w powiecie iławskim - 4,2 mln zł;
- w powiecie giżyckim - 10,3 mln zł;
- w powiecie szczycieńskim - 11,7 mln zł;
- w powiecie ełckim - 10,6 mln zł;
- w mieście Elbląg- 19,1 mln zł;
- w powiecie bartoszyckim - 6,3 mln zł;
- w powiecie ostródzkim - 4,9 mln zł;
- w powiecie kętrzyńskim - 7 mln zł;
- w powiecie ostródzkim - 5,5 mln zł;
- w powiecie mrągowskim;
- w powiecie iławskim - 4,7 mln zł;
- w powiecie gołdapskim - 10,5 mln zł;
- w powiecie nowomiejskim - 7,1 mln zł;
- w powiecie piskim - 10,7 mln zł.