Spółka podała, że termin rozpoczęcia robót wyznaczono na 26 lutego 2009 r., a termin zakończenia robót to 12 lutego 2011 r. Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Budimeksu miała 73,09 mln zł zysku wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2.454,21 mln zł wobec 2.322,37 mln zł.