Budowa obwodnicy w ciągu DW956 powstanie do 2010 r.
Inwestycja jest finansowana z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Całkowity jej koszt wynosi blisko 40 mln zł. Dla tegoż przedsięwzięcia przyznano już dotację unijną z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dotacji wynosi 10,45 mln EUR.