Opracowany raport po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez GDDKiA będzie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Augustowa.

Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie złożony w możliwie najkrótszym terminie, po ostatecznym zaakceptowaniu treści raportu.