Projekt inwestycji przewiduje rozbudowę i przebudowę DK73 pomiędzy Szczucinem a Tarnowem na odcinku o łącznej długości 27,3 km. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w sierpniu br. powinna zostać wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Projekt budowlany zostanie ukończony w lutym 2010 r., natomiast w marcu 2010 r. zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Samo wydanie zezwolenia zaplanowano na lipiec 2010 r. W II poł. 2010 r. zostanie przeprowadzony przetarg na wykonawcę inwestycji. Samą realizację projektu budowy przewidziano na lata 2010-2012. Łączny koszt inwestycji szacuje się na ok. 150 mln zł.