Jak poinformował Filip Szatanik z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, w środę wyłoniono w przetargu konsorcjum, które opracuje projekt budowlany i wykonawczy na budowę nowej linii szybkiego tramwaju. Liderem konsorcjum jest krakowska spółka PXM - Projekt - Południe.

Zlecenie zakłada nie tylko wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej torowiska od ul. Brożka do Kampusu UJ, ale także przebudowę ciągu drogowego ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego oraz realizację terminala autobusowego z parkingiem Park and Ride przy pętli tramwajowej w rejonie ulicy Czerwonych Maków. Przy okazji mają powstać ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne.

Szacuje się, że całość inwestycji będzie kosztować około 160 mln zł. Zadanie znalazło się na liście projektów kluczowych o istotnym znaczeniu dla Polski, ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co oznacza, że uzyska unijne dofinansowanie.