Rozmowy z EBI na temat finansowania inwestycji w infrastrukturę drogową związane są z ewentualnym przeniesieniem wydatków w wysokości 10 mld zł z budżetu do Krajowego Funduszu Drogowego.