Inwestycja w większości przebiega po terenie równinnym na obszarze niezabudowanym. W ciągu trasy znajdują się dwie większe miejscowości: Łubianka oraz Różankowo.

Zakres wykonywanych prac obejmuje:
- poszerzenie jezdni do szerokości 6 i 7 m;
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej;
- budowę zatok autobusowych;
- remont chodnika w miejscowości Różankowo;
- remont i budowę nowych chodników w miejscowości Łubianka, Przeczno, Dębiny i Wybcz;
- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Łubianka;
- regulacja poboczy;
- odtworzenie rowów;
- poprawa geometrii skrzyżowań;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- uzyskanie klasy technicznej drogi A (wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni) oraz nośności 100 kN/oś;
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Koszt inwestycji oszacowano na 22,5 mln zł. Zakończenie prac planuje się na dzień 30 czerwca br.