Projekt przewiduje przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z rozbiórką mostu na rzece Rokitce i budową w tym miejscu przepustu drogowego. Ponadto inwestycja obejmuje:

- przebudowę chodników;
- budowę zatok autobusowych;
- poprawę geometrii skrzyżowań;
- przebudowę poboczy i rowów;
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- wyremontowanie i wymianę istniejących przepustów.

Łączny koszt projektu wynosi prawie 80 mln zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (40 mln zł) oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.