Po otrzymaniu ekspertyzy GDDKiA ponownie zanalizuje raport. Następnym krokiem będzie przekazanie kompletnej ekspertyzy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obwodnicy Augustowa Ministrowi Środowiska. Jeśli ekspertyza DHV będzie bezbłędna, wniosek zostanie przekazany w przyszłym tygodniu.