Kontrakt przewiduje zaprojektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie trasą przez okres 52 lat. Płatna autostrada bedzie przebiegać równolegle do szybkich dróg IH 820, IH 35W oraz SH 183 . Prace budowlane powinny ruszyć w połowie 2010 roku i potrwać zgodnie z harmonogramem do 2015. Fundusze zapewnia amerykańskie Ministerstwo Transportu.