Budżet projektu wynosi 340 mln USD. Wykonawcą prac konstrukcyjnych została Soma Enterprises - firma z siedzibą w Delhi. Otrzymała koncesję na budowę i utrzymanie płatnej drogi przez okres 15 lat  Koszt wykupu gruntów pod inwestycję poniósł rząd stanu Tamil Nadu i spólka zarządzajaca portem w Chennai.

Chennai (poprzednia nazwa Madras) jest czwartą co do wielkości metropolią Indii i zarazem stolicą stanu. Liczba mieszkańców zespołu miejskiego przekracza 8 milionów.