Z planów GDDKiA wynika, że tegoroczne i przyszłoroczne kontrakty będą warte w sumie 50 mld zł.
Na pierwsze półrocze zaplanowano ogłoszenie 30 przetargów dotyczących budowy 640 km dróg.
Z uwagi na kryzys ekonomiczny, firmy wykonawcze obniżają ceny zwiększając konkurencyjność. Bywają sytuacje, że proponowane przez wykonawców kosztorysy są o 30% niż zaplanowane, albo na ich poziomie.