Przy okazji remontu torowiska powstaną nowe wiaty przystankowe i wspólny pas ruchu dla autobusów i tramwajów. Wymienione zostaną: wodociąg, magistrala ciepłownicza, oświetlenie, kable energetyczne, gazociąg i nawierzchnia ulic. Zaplanowano także remont wiaduktu Pancera oraz odnowę powłok antykorozyjnych mostu Śląsko-Dąbrowskiego.