Wojewoda małopolski już zwrócił się do wicepremiera Grzegorza Schetyny z propozycjami dofinansowania następnych projektów w ramach tzw. „schetynówek”.

Według propozycji wojewody oszczędności z inwestycji realizowanych przez gminy w kwocie 2,33 mln zł miałyby być przeznaczona na przebudowę pięciu dróg gminnych w Gorlicach, Zatorze, Wolbromiu, Książu Wielkim, Tarnowie.
Oszczędności w wysokości 1,47 mln zł pozyskane na inwestycjach powiatowych wojewoda chce przeznaczyć na drogi w powiecie wielickim i wadowickim.
O tym, czy takie rozwiązanie będą możliwe zdecyduje wicepremier Schetyna.
Oszczędności są wynikiem niższych niż zakładano w zeszłym roku cen oferowanych przez wykonawców w przetargach.
Urzędnicy spodziewają się, że powstaną dalsze oszczędności w wyniku kolejnych przetargów na „schetynówki”. Procedury przetargowe mają się zakończyć do 31 marca.

Dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych objęto dotychczas 14 powiatów i 29 gmin małopolskich.
W zakresie „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” samorządy mogą zabiegać o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych.