W raporcie znalazła się ocena 3 wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa z kilkoma podwariantami. Poszczególne warianty zostały rozpatrzone pod kątem negatywnego oddziaływania na środowisko. Obrazuje to system punktowy - im wyższa liczba punktów tym wariant oddziałuje bardziej negatywnie na środowisko:
- warianty z grupy I (przebieg nawiązujący do wariantu, którego realizację rozpoczęła GDDKiA – IV L), w skali punktacji oddziaływania negatywnego - powyżej 40 pkt. Realizacja tego wariantu została wykluczona, ponieważ istnieje możliwość znaczącego, negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Augustowska;
- warianty II i IIA (przebieg w pobliżu miejscowości Chodorki) - odpowiednio 24 pkt i 24,5 pkt;
- wariant III i IIIA (przebieg w pobliżu miejscowości Raczki) - odpowiednio 19,5 pkt. i 13,7 pkt.