Jak wykazują pomiary natężenia ruchu, obecnie na tym skrzyżowaniu normy są dwukrotnie przekroczone.
Już teraz dziennie przejeżdża tamtędy prawie 27 tysięcy pojazdów, a w ciągu dwóch lat liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 5 tysięcy aut.
Przebudowa węzła Radzikowskiego zapewni bezkolizyjny przejazd przez to skrzyżowanie.
Prace budowlane mają zakończyć się w grudniu 2010 r.
Koszt inwestycji to blisko 23,5 mln zł.