W Miechowie zostanie przebudowana ul. Szewska i ul. Traugutta wraz z zatoką postojową. Natomiast w Michałowicach zostanie wyremontowana droga gminna przebiegająca przez miejscowości: Więcławice Stare, Zdziesławice oraz Pielgrzymowice.

Pierwsza umowę podpisano z gminą Osiek. Zakres prac na tym terenie obejmie przebudowę ul. Wiśniowej na długości ponad 500 m. Gmina otrzyma 390 tys. zł dofinansowania.
W Kętach zmodernizują odcinek 515 m drogi gminnej, będącej trasą dojazdową z centrum miasta do małej obwodnicy Kęt. Na realizację zadania przeznaczono 2 mln zł dofinansowania.
Gmina Brzeszcze otrzyma ponad 700 tys. dofinansowania na przebudowę ul. Kościelnej wraz z oświetleniem.

W gminie Bochnia zostanie przebudowane 600 m odcinka drogowego w ramach budowy obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Inwestycja będzie realizowana w ramach budowy obwodnicy północno-zachodniej w Bochni. Na jej realizację tego zadania Bochnia otrzyma 3 mln złotych dofinansowania.
Powiat krakowski otrzyma ponad 1 mln 600 tys. zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 2128K Rudawa-Brzezinka.

Natomiast powiat gorlicki otrzyma ponad 1 mln 250 tys. na przebudowę dróg powiatowych w gminie Biecz i Lipinki. Te drogi połączą miejscowości: Skołyszyn, Harklowa, Wójtowa, Lipinki, Rozdziele, Kobylanka, Biecz, Korczyna i Libusza z DK28 oraz z DW993 i DW979.

Na tzw. „schetynówkach” najprawdopodobniej zostanie zaoszczędzone ponad 3,8 mln zł. Takie oszczędności umożliwią dofinansowanie dodatkowo 7 projektów. Dzięki temu w Małopolsce powstanie więcej dróg.
Wojewoda małopolski już zwrócił się do wicepremiera Grzegorza Schetyny z propozycjami dofinansowania kolejnych projektów w ramach tzw. „schetynówek”. Wojewoda zaproponował, by oszczędności z inwestycji realizowanych przez gminy w wysokości 2,33 mln zł przeznaczyć na przebudowę pięciu dróg gminnych - w gminie Gorlice, Zator, Wolbrom, Książ Wielki i mieście Tarnów.
Z kolei 1,47 mln oszczędności uzyskanych na inwestycjach powiatowych wojewoda proponuje przeznaczyć na drogi w powiatach wielickim i wadowickim.
Decyzję wiążącą, dotyczącą o zmodyfikowania listy „schetynówek” podejmie wicepremier.