W tym wariancie droga prowadzi przez pola i nie przecina unijnego obszaru chronionego Natura 2000.
Dotychczas na budowę obwodnicy Augustowa przeznaczono ok. 100 mln zł. Większość wybudowanej drogi wejdzie w skład nowej obwodnicy miasta (PAP).