Jako reprezentant Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wystąpił Dyrektor Krzysztof Kondraciuk.
Postanowienie zawiera następujące elementy:
- województwo mazowieckie oraz gmina i miasto Żuromin zobowiązują się do współpracy przy budowie obwodnicy;
- koszty wykupu gruntów pod nową drogę pokryją po połowie obie strony;
- Żuromin zobowiązał się do sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej i zrzeczenia się odszkodowania za grunty leżące w pasie drogowym planowanej budowy.

Inwestycja obejmie powstanie ponad 3 km nowej drogi. Koszt inwestycji oszacowano na ok. 18 mln zł. Fundusze będą pochodzić z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na IV kwartał 2010 r.