Targi INFRASTRUKTURA 2007 to jedna z ważniejszych imprez istotnych dla środowisk odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej, miejskiej i komunalnej w Polsce. Targi przyciągają firmy wykonawcze, projektowe, konsultingowe, dostarczające maszyny i materiały do budowy dróg, które prezentują swoje usługi, rozwiązania technologiczne i sprzęt. Przedsiębiorstwa przedstawiają rozwiązania z zakresu: systemów zabezpieczeń i zarządzania ruchem, oznakowania pionowego i poziomego, technologii i osprzętu infrastrukturalnego oraz oprogramowania dla drogownictwa. W tegorocznych targach wzięło udział 116 wystawców z Polski, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Niemiec i Ukrainy.

Równocześnie z odbywającymi się targami prowadzone były spotkania w gronie specjalistów z branży, podczas których omawiano ważne kwestie sektora budowlanego i możliwości kierunków jego rozwoju.

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zorganizowało Forum "Narodowy program budowy dróg 2007-2013 - szanse i zagrożenia". W jego zakresie mieściły się sesje poświęcone prezentacji stanu i perspektyw realizacji programu budownictwa drogowego, w czasie których m.in. swoje wystąpienia mieli Minister Transportu, Jerzy Polaczek oraz Dyrektor Generalny GDDKiA, Zbigniew Kotlarek. W trakcie kolejnych sesji poruszano tematy związane z budownictwem sieci dróg krajowych i samorządowych, warunkami rozwoju infrastruktury drogowej w odniesieniu do materiałów i technologii oraz uwarunkowań prawnych i ekologicznych. Zorganizowany został również Salon Inwestycji Miejskich i Mistrzostw Europy 2012. Podczas pierwszej części konferencji prasowej pt. "Nowoczesne technologie dla stadionów" z cyklu Międzynarodowych Konferencji "Stadiony Euro 2012" na pytania dotyczące planów inwestycyjnych odpowiadali przedstawiciele polskich i ukraińskich miast.

Przez wszystkie trzy dni targowe funkcjonował także Salon Ekspertów, w którym zainteresowane podmioty gospodarcze, a w szczególności beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mogli konsultować wybrane zagadnienia bezpośrednio ze specjalistami.

Jedną z ważniejszych konferencji była Międzynarodowa konferencja Regionalna PSWNA/EAPA/EUROBITUME, w czasie której zaprezentowano - Ekonomiczne i środowiskowe aspekty rozwoju infrastruktury drogowej i doświadczenia europejskie w tej kwestii. Podejmowano tu również temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań budowy infrastruktury drogowej. Jednym z ciekawszych paneli podczas tejże konferencji był panel zatytułowany: "Konflikt interesów pomiędzy rozwojem infrastruktury, a ochroną środowiska". W jej ramach przedstawiono prezentację pt. Przygotowanie do wydarzeń masowych - elastyczność systemu komunikacyjnego: przygotowania obsługi komunikacyjnej, analizy transportu indywidualnego i zbiorowego w skali miasta, mikroanalizy ruchu pieszego w węzłach przesiadkowych i na stadionach, mikroanalizy ruchu pojazdów w otoczeniu stadionów. W czasie targów INFRASTRUKTURA przedstawiono również liczne prezentacje i pokazy organizowane przez wystawców, dotyczące m.in. najszybszych technologii wzmacniania podłoża gruntowego, budowania stadionów z elementów prefabrykowanych, kwestii środowiskowych przy budowie dróg, uniwersalności oprogramowania w projektach infrastrukturalnych jako czynnik przyspieszający wykonanie prac projektowych.

Podczas targów ogłoszone zostały wyniki Konkursu o Nagrodę Ministra Transportu na najlepszą ofertę prezentowaną podczas Targów. Wśród wystawców wyłonieni zostali laureaci w czterech kategoriach. W kategorii "Drogi" laureatem została firma Strabag sp. z o. o. - za całokształt działań związanych z budową dróg i autostrad oraz budowę odcinka autostrady A2. W kategorii "Ruch drogowy" zwyciężyła firma J.D. INŻYNIERIA RUCHU - za Solarny System Oświetlenia i Oznakowania Dróg. Firma Wirtgen Polska sp. z o. o. otrzymała główną nagrodę w kategorii "Maszyny i sprzęt budowlany" za układarkę asfaltu VÖGELE Super 1800-2 ERGO PLUS a laureatem za najlepsze materiały dla budownictwa drogowego została firma PPHU AGATA Jacek Jagiełło - za Agacell HS jako ekologiczny hydrohumus stabilizujący skarpy, nasypy i przekopy drogowe, wykorzystywany w hydrosiewie.

Ponadto rozstrzygnięto także konkurs Międzynarodowych Targów Polska na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe podczas Targów INFRASTRUKTURA 2007 i tu zdecydowanie wyróżniło się stoisko Mostostal Warszawa S.A i Acciona Infrastruktura SA, a wyróżnienia otrzymali: KB-BLOK system s.r.o., P.V. Prefabet Kluczbork SA, Budimex-Dromex SA oraz Strabag sp. z o. o. Postępujący w naszym kraju rozwój gospodarczy doskonale dało się zaobserwować na targach zarówno na podstawie liczniejszego grona wystawców, gdyż na tegorocznej imprezie prezentowało się ich o kilkudziesięciu więcej niż w roku ubiegłym, jak również pod względem znaczniejszej liczby osób zwiedzających targi, których w tym roku było 6 574.

Targi zakończyły się zaproszeniem na kolejną, VI edycję Międzynarodowych Targów INFRASTRUKTURA, jaka odbędzie się w dniach 15-17 października 2008 roku.