Małopolska jest na czele wszystkich województw, gdyż podpisała wszystkie umowy o dofinansowanie na modernizację i remonty dróg w ramach tzw. „schetynówek”.
Oszczędności, jaki wygospodarowano pozwolą na przebudowę 181 km dróg lokalnych w Małopolsce, a nie jak wstępnie założono - 154 km.
Dodatkowe pieniądze to wynik niższych niż zakładano rok temu cen przedstawianych w przetargach przez oferentów. Średni koszt dofinansowania (50%) przebudowy, budowy lub remontu 1 km drogi w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” szacowano wstępnie na poziomie 500 tys. zł, a obecnie ta kwota wynosi 345 tys.zł. Zgromadzone oszczędności umożliwią realizację dodatkowych 8 projektów (6 gminnych i 2 powiatowe).
W sumie w ramach "schetynówek" dofinansowanych zostanie 35 projektów z gmin oraz 16 z powiatów.

W sumie w ramach przebudów i remontów dróg w Małopolsce prace będą prowadzone przy:
- około 59 km dróg gminnych (więcej o 10 km niż pierwotnie zakładano)
- około 122 km dróg powiatowych (więcej o 17 km).

Urzędnicy spodziewają się dalszych oszczędności, które umożliwią realizację kolejnych projektów.