Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Budimex-Dromex, która oszacowała kontrakt na ponad 89,2 mln zł. Czas realizacji przedsięwzięcia to 19 miesięcy. Dzięki budowie obwodnicy ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza centrum miasta, co skróci czas przejazdu i podniesie bezpieczeństwo w Kraśniku.
W ramach inwestycji powstanie droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,268 km, z czego na odcinku o długości 3,2 km będą trzy pasy ruchu (2+1), a na pozostałym odcinku dwa pasy. Powstaną też m.in.drogi dojazdowe, dwie estakady nad wąwozami (o długości 197,20 m i wysokości 32 m, druga o długości 66 m), wiadukt (67,16 m), tunel (56,49 m), cztery przejazdy o konstrukcji powłokowo-gruntowej, cztery przepusty na rzekach.
Łączny koszt budowy obwodnicy wraz z przygotowaniem dokumentacji, wykupem ziemi i nadzorem szacuje się na około 115 mln zł.