Strony będą wspólnie działać przy realizacji wspomnianego zadania w latach 2009-2013.
Pieniądze zostaną wykorzystane przy budowie fragmentu obwodnicy na odcinku z Siechnic do Kamieńca Wrocławskiego. Długość tego odcinka to 5,5 km. Jego częścią jest most nad Odrą w Łanach i nad rzeką Oławką. Budowa tego fragmentu znacznie odciąży al. Karkonoską.
Szybszą budowę Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8 umożliwi koncepcja „Zielone światło” dla dolnośląskich dróg. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym najważniejszym zadaniem jest budowa tego właśnie łącznika. Na jego budowę przeznaczone zostanie 776 mln zł (w tym 387 mln zł z budżetu województwa oraz 89 mln zł z UE).
W założeniach dotyczących wspomnianego Łącznika zapisana jest przebudowa DW395 od węzła autostradowego A4 Wrocław-Wschód w Krajkowie do ronda w Żernikach Wrocławskich, budowa drogi od ronda na DW395 do DK94 w Żernikach; od DW94 do DW455; od drogi nr 455 do DK8.
Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z planem, odcinek od autostrady A4 (węzeł Wrocław Wschód) do DK8 (Mirków-Długołęka) zostanie zakończony w 2013 r.