Modernizacja i budowa nowych tras, zarówno samochodowych, jak i kolejowych będzie przeprowadzana w różnych częściach państwa. Spora część sumy zostanie przeznaczona na projekt Pacific Highway.