W ramach podpisanego porozumienia, uzgodniono, że:
- województwo mazowieckie opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję środowiskową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego przebiegu DW721 (będącego jednocześnie obwodnicą Lesznowoli i Magdalenki) co najmniej na odcinku od projektowanego węzła S7 w Lesznowoli do węzła z DK7.
- GDDKiA sfinansuje i wybuduje węzeł łączący DW721 z DK7 oraz drogę ekspresową S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z łącznikiem z DK7.