Wraz z budową obwodnicy Dobczyc powstanie most na Rabie oraz estakada dojazdowa. Długość obwodnicy wyniesie ponad 900 m, z czego 180 m będzie stanowił most, a estakada ponad 465 m.
W ramach realizacji inwestycji na skrzyżowaniu dróg relacji Kasina Wielka - Biskupice Radłowskie oraz Myślenice-Łapczyca zbudowane zostanie rondo.
Wydana decyzja dotyczy lokalizacji drogi. Teraz należy uzyskać pozwolenie na budowę.