Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" sp. z o.o. Siedlce, Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" sp. z o.o. i Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "Mosty" złożyło ofertę o najniższej cenie - 567,4 mln zł. Oferta tegoż konsorcjum dotyczy budowy obwodnicy Mińska.
Najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S-2 z łącznikiem do Marynarskiej złożyło konsorcjum z udziałem grupy Teerag-Asdag i Intop Tarnobrzeg sp. z o.o., a wartość tej oferty wyniosła 1.122,9 mln zł.