Prace mają na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez likwidację zagrożeń spowodowanych złym stanem technicznym mostów oraz nawierzchni DK1.

Prace obejmą:
- zwiększenie przekroju poprzecznego słupów filarów;
- wykształcenie nowych poprzecznic skrajnych i pośrednich w miejsce oczepów;
- wykonanie nowych ścian przyczółków, skrzydeł oraz nowych płyt przejściowych;
- uciąglenie przęseł i wymianę wszystkich belek;
- wykonanie nowej izolacji oraz nawierzchni jezdni i chodników;
- ułożenie nowych dylatacji bitumicznych;
- wykonanie nowych chodników i elementów bezpieczeństwa;
- przebudowę dojazdów do obiektów, sieci i urządzeń kolidujących z modernizowanymi obiektami;
- wykształcenie szczelin dylatacyjnych w pasie rozdziału pomiędzy dwoma wiaduktami.

Ponadto w ramach prac przygotowawczych dokona się m.in. aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji dojazdów do wiaduktów. Łączny koszt inwestycji wyniesie 14 mln zł.