Pożyczka będzie stanowiła 60,5% wszystkich środków, które OHL wykorzysta w projektach drogowych. Spółka wygrała kontrakt na wydłużenie i poszerzenie dróg w południowej i południowo-wschodniej części kraju od 2007 r.