Długość modernizowanego odcinka wynosi ok. 12,5 km. Nowa trasa będzie przebiegała w całości po istniejącym śladzie, przewidywane są tylko niewielkie korekty 3 łuków poziomych.

Prace przy przebudowie drogi obejmą:
- wykonanie nowych warstw nawierzchni;
- poszerzenie jezdni o obustronne pobocza;
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego;
- korektę odwodnienia;
- wykonanie nowego oznakowania trasy;
- przebudowę istniejących zatok autobusowych;
- budowę pasa ruchu powolnego;
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników;
- zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz urządzeń ochrony środowiska.

GDDKiA podpisała również umowę na modernizację DK5 na odcinku Prusice - Wrocław, którą zajmie się Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud-Gostyń. Te prace z kolei obejmą remont nawierzchni, wykonanie przepustów pod zjazdami, utwardzenie poboczy, budowę chodników i studzienek oraz wykonanie oznakowania poziomego i montaż elementów odblaskowych.