Przetarg ma charakter ograniczony, dwustopniowy. W pierwszym etapie oferenci będą oceniani merytorycznie. Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca br. Do kolejnego etapu zakwalifikują się ci, którzy spełnią kryteria zawarte w ogłoszeniu.
Wykonawca zostanie wyłoniony w listopadzie br.