Prace rozpoczęto jesienią 2008 r. Przed zimą wykonano część korekty niwelety jezdni. Na pozostałych fragmentach trwa dostosowywanie do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Kierowcy korzystający z tego odcinka muszą się liczyć z korzystaniem z objazdów przy budowanych mostach i ruchem wahadłowym.

Koszt przebudowy oszacowano na 128 mln zł. Finalizacja prac nastąpi prawdopodobnie w listopadzie br.

Po zakończeniu robót kierowcy otrzymają jezdnię z dodatkowym pasem ruchu umożliwiającym wyprzedzanie oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego.