Na okres robót wyznaczono objazdy. Ponadto na obu jezdniach autostrady pojawiły się zwężenia.
Prace obejmują podniesienie przęsła wiaduktu, który zostanie podwyższony o ok. 25 cm. Dzięki tej czynności obiekt będzie miał przepisową skrajnię pionową 4,70 m. Prace zakończą się we wrześniu.