Droga zostanie poszerzona z 6 do 7 m oraz wzmocniona poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Ponadto zostaną przebudowane przepusty oraz wyremontowany most nad rzeką Strzelniczką wraz z budową tymczasowej kładki dla pieszych. Ponadto Skanska wykona elementy ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.